Home
Strona Główna
Pierwszy czwartek (wrzesień) PDF Drukuj Email
Wpisany przez Kłos Kamil   
poniedziałek, 30 sierpnia 2010 11:34

Zamieszczamy listę pieśni na wrześniowe Nabożeństwo Pierwszoczwartkowe, które zostanie odprawione w najbliższy czwartek (02.09.2010) o godz. 1800.


Pieśni podczas Mszy Św.


Pieśni podczas Czuwania.

 
Radosne spotkanie z Maryją PDF Drukuj Email
Wpisany przez Białach Hanna   
niedziela, 16 maja 2010 19:42

8 maja 2010 roku w Święto Św. Stanisława Szczepanowskiego - Patrona Polski, w naszej parafii członkowie Kurii Legionu Maryi pw. Nawiedzenia NMP w Łukowie, zebrali się, aby  odnowić swoje poświęcenie służbie Niepokalanej.

Na tę największą legionową uroczystość, jaką jest Acies przybyli legioniści z 10 prezydiów, z pieśnią na ustach, z proporcami. Wszystkich gości powitał Ks. proboszcz Stanisław Kluska, który poprowadził całe spotkanie. Po odśpiewaniu godzinek do Niepokalanego Poczęcia NMP i wstępnych modlitwach legionowych, rozpoczęła się katecheza. Jej tematem było znaczenie poświęcenia się Matce Bożej. Ksiądz podkreślił, że chrześcijanie, którzy przyjęli chrzest św. w imię Jezusa Chrystusa, wciąż potrzebują nawracania i umacniania w wierze. Najdoskonalszym przewodnikiem i wzorem przylgnięcia sercem do Chrystusa, jest Maryja, a więc uznaje się Ją za najprostszą drogę prowadzącą do Syna Bożego. Dlatego zawierzając się Maryi, zawierzamy się w wierności samemu Chrystusowi do końca życia.

Główną częścią uroczystości była MSZA ŚW., w trakcie której Kapłan a następnie legioniści podchodzili do figurki Matki Bożej i kładąc rękę na Vexillum wypowiadali w głębokim skupieniu i z wdzięcznością następujące słowa: "JESTEM CAŁKOWICIE TWÓJ, MOJA KRÓLOWO, MOJA MATKO I WSZYSTKO CO POSIADAM JEST TWOJE".

Po uroczystości gospodarze zaprosili uczestników na agapę, gdzie w miłej atmosferze wymieniano doświadczenia, śpiewano pieśni i dzielono się radością z obecności we wspólnocie. Chociaż Acies odbywa się co roku, zawsze jest ono dla legionistów wielkim wydarzeniem, które porusza serce, pogłębia wiarę i dodaje zapału do dalszej ofiarnej pracy.

 
Bierzmowanie 2010 PDF Drukuj Email
Wpisany przez ks. Stanisław   
czwartek, 08 kwietnia 2010 20:18

W środę, 7 kwietnia 2010 roku, o godz. 1500, w oktawie zmartwychwstania Pańskiego w kościele p.w. Św. Anny w Jeleńcu, podczas Mszy świętej Ks. Bp Zbigniew Kiernikowski, udzielił sakramentu bierzmowania 64 wiernym.

 

Zapraszamy do galerii

 
Program bierzmowania PDF Drukuj Email
Wpisany przez ks. Stanisław   
wtorek, 06 kwietnia 2010 23:20

Zgodnie z tradycją, ten, kto przyjmuje bierzmowanie, otrzymuje nowe imię, które sobie sam wybiera. Każdy kandydat ma także świadka: mężczyzna — mężczyznę, a kobieta — kobietę. Podczas udzielania sakramentu świadek trzyma swoją prawą rękę na ramieniu kandydata. Obrzęd konfirmacji składa się z namaszczenia świętym olejem — krzyżmem — i włożenia rąk. Obydwa te znaki, opisane w Nowym Testamencie, pochodzą z czasów apostolskich.

Według tradycji Kościoła Zachodniego, sakramentu bierzmowania udziela biskup. W tłumaczeniu z języka łacińskiego „confirmatio” znaczy umocnienie. Tego sakramentu udziela się dorosłym wiernym i jest on umocnieniem ich chrześcijańskiej wiary. W sakramencie bierzmowania wierni otrzymują dary Ducha św., które oświecają rozum oraz wzmacniają wolę i w ten sposób pomagają chrześcijanom prowadzić odpowiedzialne życie religijne.

Sobór Watykański II przypomina katolikom o obowiązku dawania świadectwa wiary w Chrystusa przykładem swojego życia: „Wszyscy bowiem wyznawcy Chrystusa, gdziekolwiek się znajdują, są zobowiązani tak ukazywać świadectwem słowa i przykładem życia nowego człowieka, przyobleczonego przez chrzest i działanie Ducha Świętego, który umocnił ich w sakramencie bierzmowania, aby inni widząc ich dobre czyny, chwalili Ojca i pełniej pojęli prawdziwy sens życia ludzkiego i powszechną więź wspólnoty ludzkiej” (AG 11). „Przez sakrament bierzmowania jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusowi do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej” (LG 11).

 

1. Komentarz na wejście: Dziś, gromadzi nas w kościele Uroczystość przyjęcia sakramentu bierzmowania, przez młodzież naszej parafii. Sakrament bierzmowania jest sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej. Dojrzałość chrześcijańska wiąże się nierozerwalnie z odpowiedzialnością za wiarę, pogłębianie jej, świadczenie, a jeśli trzeba obroną. Prośmy więc Ducha Świętego, aby udzielił zgromadzonej tu młodzieży darów mądrości, rozumu, rady, męstwa, pobożności, umiejętności, bojaźni Bożej, które będą pomocą w dorosłym życiu chrześcijańskim. A we wszystkich zgromadzonych tu dorosłych niech Duch Święty odnowi łaskę sakramentu bierzmowania.

2. Pozdrowienie Biskupa

3. Powitanie przez rodziców


4. Śpiew: Przyjdź Duchu Święty ja pragnę

5. Pieśń na wejście: Oto są baranki młode…

6. Czytanie

7. Psalm

8. Alleluja

9. Ewangelia

10. Dialog Biskupa i Proboszcza oraz bierzmowanych

Biskup: Droga młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?

Młodzież: PRAGNIEMY, ABY DUCH ŚWIĘTY, KTÓREGO OTRZYMAMY, UMOCNIŁ NAS DO MĘŻNEGO WYZNAWANIA WIARY I DO POSTĘPOWANIA WEDŁUG JEJ ZASAD. AMEN.

11. Homilia

12. Odnowienie Przyrzeczeń Chrzcielnych

13. Włożenie rąk


14. Udzielenie sakramentu bierzmowania


15. Śpiewy w trakcie bierzmowania:

- W lekkim powiewie
- Dotknij Panie moich oczu
- Nie bój się, wypłyń na głębię

 

16. Modlitwa wiernych

1. Módlmy się za Kościół Święty – wspólnotę wierzących w Boga, aby jego członkowie zawsze dawali świadectwo wiary i świętego życia.
2. Módlmy się za Ojca Świętego – Benedykt XVI, za księży biskupów a szczególnie za obecnego tu wśród nas Biskupa Zbigniewa, za kapłanów, aby ich życiu i pracy duszpasterskiej towarzyszyła obecność Ducha Świętego.
3. Módlmy się za bierzmowanych, aby umocnieni darami Ducha Świętego, ugruntowani w wierze i miłości swoim życiem świadczyli o Bogu
4. Módlmy się za rodziców i świadków bierzmowania, aby słowem i przykładem pociągali młodzież do  naśladowania Chrystusa
5. Módlmy się za nas wszystkich zgromadzonych na tej uroczystości, abyśmy byli żywym Kościołem Chrystusa , a Duch Święty odnowił w nas łaskę bierzmowania.

17. Komentarz na Ofiarowanie: Za chwilę do ołtarza podejdzie procesja z darami. Przedstawiciele Bierzmowanych niosą w procesji ofiarnej chleb i wino – które przemienione w Ciało i Krew Chrystusa staną się pokarmem dającym siły do dawania świadectwa wyznawanej wierze, niosą także przyrzeczenia powstrzymania się od alkoholu i nikotyny – jako wyraz chęci rozpoczęcia nowego życia według Ducha. Rodzice i świadkowie niosą Stuły  i Mszał – jako dar ołtarza, zakupione zostały z ofiar składanych przez młodzież i będą służyły do celów liturgicznych w naszej parafii, świecę – symbol światła Chrystusa, które rozjaśnić ma mroki trudnego życia i kwiaty - symbol wdzięczności za otrzymane łaski w czasie dzisiejszej uroczystości.

18. Pieśń na przeniesienie darów:
Zwycięzca śmierci

19. Pieśni na procesję komunijną:

- Pan wieczernik przygotował
- Skosztujcie i zobaczcie  

20. Pieśń na uwielbienie: Uwielbiamy Cię Jezu, baranku nasz

Uwielbiamy Cię Panie za dar Twojego Ducha. Za to, że przyszedłeś do nas umacniać nas swoim Ciałem i Przenajświętszą Krwią. Dziękujemy Ci Panie, za tak wielki dar, jakim nas obdarzasz. Za ofiarę Twojego Krzyża, za to, że dzięki Duchowi odradzasz nas do nowego życia – życia dojrzałych chrześcijan. Uwielbiamy Cię Panie…

21. Podziękowanie biskupowi przez młodzież

22. Pieśń na zakończenie:
Otrzyjcie już łzy płaczący

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 7