„Święty Paweł – Apostoł Narodów” - podsumowanie. Drukuj
Wpisany przez ks. Stanisław Kluska   
środa, 25 marca 2009 07:46

Z okazji przeżywanego Roku św. Pawła na terenie parafii Jeleniec odbył się w dniach 18 - 19 marca Międzygminny Konkurs Biblijny "Święty Paweł - Apostoł Narodów".


Pierwszego dnia konkurs odbył się w Zespole Szkół w Jeleńcu i obejmował młodzież gimnazjalną. Następnego dnia w Szkole Podstawowej w Sarnowie w konkursie wzięli udział uczniowie szkół podstawowych.


Organizatorem przeprowadzonego konkursu był ks. Stanisław Kluska  - proboszcz parafii św. Anny w Jeleńcu, uczący religii w jednej z w/w szkół. Ponieważ nikt z uczniów nie brał wcześniej udziału w Diecezjalnym Konkursie o św. Pawle, zorganizowany Konkurs Międzygminny miał na celu zapoznanie się z postacią Św. Pawła Apostoła, jego życiem i nauczaniem podczas podróży misyjnych oraz zaakcentowanie przeżywania Roku św. Pawła w procesie dydaktyczno-wychowawczym.


Nad przebiegiem konkursu czuwał  ks. Stanisław, który ze swoim zespołem wokalnym wypełniał czas pomiędzy poszczególnymi częściami  konkursu akompaniując na gitarze. Pieśni o św. Pawle przygotowane przez zespół na tę okoliczność wprowadziły wszystkich w religijną atmosferę tego wydarzenia. Spotkanie ks. Stanisław Kluska organizator konkursu rozpoczął pozdrowieniem chrześcijańskim ''Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus" oraz krótką modlitwą i śpiewem "Dobrze, że jesteś" zawiązując wśród zebranych wspólnotę...


Następnie w Zespole Szkół w Jeleńcu ks. Stanisław przybliżył  zgromadzonej tu młodzieży i uczestnikom konkursu postać św. Pawła przedstawiając prezentację multimedialną o jego życiu i działalności misyjnej.


Jednak nie wszystkie szkoły, które zgłosiły swój udział przybyły w dniu konkursu ze względu na złe warunki atmosferyczne tj. zawieje śnieżne utrudniające dojazd. Pośród biorących udział wyróżniła się młodzież gimnazjalna klasy II ze szkoły w Jeleńcu, angażując się we wszystkich kategoriach konkursu: wiedzy biblijnej o św. Pawle, twórczości artystycznej (plastycznej, muzycznej i literacko -recytatorskiej).


Największy sukces osiągnęli oni wykazując się dużą wiedzą biblijną. W teleturnieju zespołowym zajęli I miejsce odpowiadając na przygotowane w trzech zestawach pytania. Na uwagę także zasługiwała mocna drużyna gimnazjalna z ZS w Zagożdziu zdobywając II miejsce. W kategorii artystycznej za deklamację wiersza I miejsce otrzymała Ola Osiak z Zagoździa, II miejsce zajęła uczennica gimnazjum w Jeleńcu Dominika Robert. Wyróżnienie w kategorii muzycznej zdobyła Ilona Brauła z gimnazjum w Zagoździu. W kategorii plastycznej wśród prac wykonanych różnymi technikami najpiękniejsze okazały się prace Izabeli Zdunek i Wiolety Wardak z Zagoździa oraz Dominiki Robert z Sarnowa. Uczniowie, którzy zdobyli czołowe miejsca  dostali nagrody książkowe oraz dyplomy.


Dalszy przebieg konkursu dla szkół podstawowych odbył się następnego dnia w Sarnowie. Rozpoczął się pisaniem testu z wiedzy o św. Pawle, po czym wszyscy uczestnicy udali się na salę gimnastyczną, w której przebiegały kolejne zaplanowane punkty programu konkursu. Sala stosownie udekorowana wypełniona była uczniami i nauczycielami oraz przybyłymi gośćmi. Nad sceną w centralnym punkcie widniał napis "Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? ". Słowa te wyśpiewane przez zespół wokalny uczniów gimnazjum w Jeleńcu i uczniów ze szkoły w Sarnowie zyskały wielkie brawa wśród zgromadzonych. Akademia  przygotowana przez panie nauczycielki ze szkoły w Sarnowie przedstawiająca  scenki i piosenki mówiące o nawróceniu i działalności misyjnej św. Pawła uatrakcyjniła tę uroczystość.


Przez cały czas trwania konkursu ks. S. Kluska przy akompaniamencie gitary klasycznej ze swoim zespołem  uświetniał również imprezę pieśniami o św. Pawle. W poszczególnych kategoriach uczniowie szkół podstawowych zdobyli następujące czołowe miejsca. Największą wiedzą wykazali się: Łukasik Jakub, Rosińska Ewelina, Kucharski Jacek reprezentujący ZS w Zagożdziu i Węgrzynowicz Ola ze szkoły w Sarnowie. W kategorii wokalnej  I  miejsce otrzymały uczennice SP w Sarnowie: Marta Gonczarewicz ze Szczygłów Dolnych i Monika Hapter  Sarnowa. 


Za najładniejszą recytację I miejsce zdobyła Ewa Urbanek z Zagoździa, II  miejsce otrzymali uczniowie: Kamila Siurek i Mateusz Mućka Z Sarnowa. Wśród różnorodnych technik  plastycznych najbardziej spodobała się praca Cizio Katarzyny i Murawiec Adriana z ZS w Zagożdziu, Szczygielskiego Jakuba ze Szczygłów Dolnych, którzy w tej kategorii zajęli  I  miejsce,  zaś II miejsce wygrała praca ucznia Czyzio Krzysztofa z Sarnowa oraz Cizio Marcina i Rosinskiej Eweliny z Zagożdzia. W SP w Sarnowie zwycięzcy konkursu zostali nagrodzeni książką i dyplomem, zaś wszyscy uczestnicy za udział  w konkursie otrzymali dyplomy. Natomiast opiekunowie i nauczyciele , którzy przygotowali dzieci do konkursu uzyskali stosowne podziękowania. W obydwu szkołach na zakończenie dla zaproszonych gości i uczniów został zorganizowany poczęstunek. W ciągu tych dni w  szkołach parafii Jeleniec panowała wyjątkowa atmosfera sprzyjająca braterstwu i wielkopostnym zamyśleniom, podkreślająca znaczenie wiary w chrześcijańskim życiu człowieka i dawaniu dobrego świadectwa  swojej wiary we współczesnym świecie.


Dzięki życzliwości i gościnności dyrektorów szkół: Teresy Kłos i Henryka Pałuckiego oraz zaangażowaniu nauczycieli w pomoc przy organizacji konkursu Międzygminny Konkurs Biblijny o Św. Pawle w parafii Jeleniec przebiegł sprawnie w przyjaznej atmosferze.