Home Śpiewnik Ludu kapłański
Ludu kapłański PDF Drukuj Email
Ref.: Ludu kapłański, Ludu królewski,
Zgromadzenie święte, Ludu Boży, Śpiewaj Twemu Panu!

1.K.: Tobie śpiewamy, o Synu umiłowany Ojca,
S.: Uwielbiamy Cię, Mądrości przedwieczna,
Żywe słowo Boga.

2.K.: Tobie śpiewamy, jedyny Synu Maryi Panny.
S.:  Uwielbiamy Cię, Chrystusie nasz Bracie,
Tyś nas, przyszedł zbawić,

3.K.: Tobie śpiewamy, Mesjaszu przyjęty przez ubogich.
S.:  Uwielbiamy Cię, o Chryste, nasz Królu
Cichy i po­korny.

4. K.: Tobie śpiewamy, jedyny Pośredniku ludzkości.
S.:  Uwielbiamy Cię, o Prawdo i Życie,
Drogo nas wio­dąca.

5.K.: Tobie śpiewamy, Arcykapłanie w Nowym Przymierzu.
S.:  Uwielbiamy Cię, o Boże pokoju,
Przez Krew Twego Krzyża.

6.K.: Tobie śpiewamy, Ożywcze Źródło, dające łaskę.
S.:  Uwielbiamy Cię, bo gasisz pragnienie,
Żywa Wodo, Chryste.

7.K.: Tobie śpiewamy, o Winny Szczepie przez Ojca dany.
S.:  Uwielbiamy Cię, o Krzewie Ożywczy,
My, Twe lato­rośle.

8.K.: Tobie śpiewamy, prawdziwa Manno, dająca życie.
S.:  Uwielbiamy Cię, o Chlebie żyjący,
Któryś zstąpił z nieba.

9.K.: Tobie śpiewamy, Pasterzu wiodący do królestwa.
S.:  Uwielbiamy Cię, bo w jedno zgromadzasz
Wszystkie owce Twoje.
B d g Es
F B g Es C Es B

B g
d C d
C d g